Visjon og verdier

Vår visjon er at Familiekirka skal være et fellesskap hvor alle mennesker kan møte Gud, lære Han å kjenne, og gjøre Han kjent.

Det betyr konkret at vår drøm er at Familiekirka skal være et sted hvor alle kjenner seg velkommen. Et sted for alle fra den den nyfødte babyen til de med grå hår. Et miljø som du kan se på som din familie uavhengig av bakgrunn, tro eller personlig ståsted.

Vi drømmer om at Familiekirka skal formidle det vi tror på sånn at andre kan oppdage og erfare Bibelens budskap om Gud som en god far, og få muligheten til å leve et bedre liv med Jesus i hverdagen.

For de som vil bruke en del av livet sitt til beste for andre ønsker vi at Familiekirka skal være et utgangspunkt for tjeneste. Enten det er som medarbeider i Familiekirka, som bistandsarbeider i et annet land eller som frivillig i et annet arbeid vil vi heie på alle som vil gjøre sitt for å bidra til å gjøre verden til et bedre sted.