For hele familien

Gudstjenestene i Familiekirka er et flott sted å samles på tvers av generasjonene.

Annenhver søndag kl. 17:00 (partallsuker) inviterer vi til Gudstjeneste. Våre gudstjenester er tilrettelagt for barn og undom.

Våre gudstjenester varer i overkant av en time. Du vil finne en balansert miks mellom tradisjonelle salmer og nyskreven musikk. Som ekstra krydder for rastløse barn legger vi inn konkurranser og andre elementer som gjør det hele til en flott opplevelse for alle.

Talene i våre gudstjenester er rettet inn mot alle fra 10 år og oppover. Vi vektlegger visuelle hjelpemidler, dialog og dramatiseringer for å gjøre det lett for alle å få med seg dagens tema.

I forbindelse meg gudstjenestene er det mulighet for samtale og forbønn, og i etterkant av gudstjenesten inviterer vi alle til å innta kveldskaffen hos oss.