Smågrupper

Smågrupper i Familiekirka

Smågrupper er et mindre fellesskap, som hjelper oss til å leve livet med Jesus i hverdagen. Vi leser bibel sammen, deler historier, ber og feirer det Gud gjør i livene våre  

I smågrupper lærer vi at når vi tillater andre å se oss - med styrker og svakheter - så lar vi hverandre få tilgang på livet vårt, og gir rom for dype og gode vennskap. Derfor er smågrupper et trygt sted for å vokse i troen gjennom relasjoner. Vi ønsker at alle skal bli sett og satt pris på, og det kan smågruppene bidra til.

Smågruppene møtes onsdager fra kl 20:00 til 22:00.
Hvis du ønsker bli med i en smågruppe, eller har spørsmål kan du ta kontakt med Anne-Lene Walseth som er smågruppeansvarlig. 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Anne-Lene Walseth som er smågruppeansvarlig. 

Påmelding gjøres til Familiekirka på e-post: post@familiekirka.no eller på tlf: 40804980.