Smågrupper i Familiekirka

Familiekirka har i tillegg til gudstjeneste tilbud om mindre grupper. Vi håper du har lyst å være med. Vi velger å starte med smågrupper av flere årsaker. For det første samles de kristne i Bibelen i mindre grupper i tillegg til å møtes til Gudstjeneste. For det andre ønsker vi å legge til rette for mindre fellesskap hvor den enkelte kan få lov til å vokse i tro sammen med andre..

Smågruppene er delt etter kjønn. Det er fordi vi ønsker å legge til rette for at småbarnsforeldre kan delta. Da kan den ene dra på gruppesamling, mens den andre er barnevakt. Gruppene møtes på fast dag for å gi mulighet til å følge opp gruppene og for å få en fast rytme i menighetslivet.

Gruppene møtes på onsdag. Partallsuker møtes mannsgruppene, mens kvinnegruppene møtes oddetallsuker. Selve samlingene varer fra kl. 20.00 til 22.00. Vi ønsker at tiden skal holdes og at samlingene ikke trekker ut for mye i tid. Vi møtes i hjemmene til hverandre.

Hver gruppe har en gruppeleder som har ansvaret for gruppen og for oppfølgingen. Samlingene sentrerer rundt fire temaer:

  • Menneske til Gud
  • Gud til menneske
  • Menneske til menneske
  • Menneske til verden

Med utgangspunkt i dette og i forrige søndags preken vil det forberedes noen enkle spørsmål som utgangspunkt for samtale og bønn.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Anne-Lene Walseth som er smågruppeansvarlig.

Påmelding gjøres til Anne-Lene på e-post: anne-lene(at)walseth.no eller på sms: 407 26 421.