Bønn

Bønn

Fundamentet

Vi tror at bønn berører Gud og forandrer jorden. Derfor møtes vi for å be sammen, og også for å ta del i praktisk undervisning som er nyttig i hverdagen.

Annenhver søndag (oddetallsuker) inviterer vi til bibel og bønn kl. 17. I disse samlingene leser vi fra Bibelen eller lytter til bibelstudier hvor vi følger bibelen kapittel for kapittel og vers for vers. Vi tror at Bibelen er livets instruksjonsbok, og er den beste veilederen for oss mennesker på alle livets områder. Vil tilrettelegger for at disse samlingene også skal inneha en sosial funksjon, og noen ganger inviterer vi også til nattverd.

I bønnesamlingene setter vi fokus på viktige ting i samfunnet, i kirken og familielivet i tillegg til at vi ber for mennesker som har uttrykt et ønske om forbønn.

Famliekirka har søndagsskole på disse samlingene, slik at barn kan være på søndagsskole mens foreldrene deltar på Bibel & Bønn.