Praktisk info

OPPSTART
Første søndagsskole i år blir søndag 16. august kl. 17:00. 

ØVRIGE DATOER
Søndag 30. september, søndag 30. august, søndag 13. september, søndag 27. september, 25. oktober, 8. november, 22. november, 6. desember

ADRESSE
Familiekirka finner du i Kaialundveien 14. Det er et grått murbygg som ligger mellom Moheia VGS og Rådhuset, like ovenfor den gamle Telegrafgården.

KOSTNAD
Søndagsskolen koster kr. 150,- pr halvår. Det inkluderer alle samlinger og bladet «Barnas» som alle får med seg hjem.

Familiekirka reåpner søndagsskolen

Søndagsskole i Familiekirka.

Gjennom årene har tusenvis av ranværinger gått i søndagsskole, og for mange står dette igjen som et positivt minne fra barndommen.

Mange foreldre husker tilbake til fortellinger med flanellograf, juletrefester, 17. mai fester og turer i regi av søndagsskolen. Ikke minst har Margareth Olsen, Hans Hjulstad, Marie Hagen og andre søndagsskolelærere fått bety mye for mange.

Vi vil gi de positive sangene, de trygge bibelfortellingene, og gode verdier for livet til nye generasjoner med barn i Rana. Vi tror at fortellingen om en Gud som har skapt dem og elsker dem gir gode barndomsminner og et fundament for livet som både barn og voksen.Søndagsskolen i 2013 har mye til felles med det mange husker fra da de selv var små. Samtidig har metodene og formen utviklet og forbedret seg slik at det passer godt for dagens barn.

Søndagsskolen i Familiekirka benytter et konsept som heter «Sprell Levende.» Det er for barn fra 3-10 år. «Sprell Levende» består av et mangfold av ulike innslag og aktiviteter og tar i bruk alle sanser. Målet er at hvert barn skal oppleve seg velkomment, sett og verdifullt. Med seg hjem får barna et blad som heter «Barnas.» Der vil det være både tegneserier, vitser, tegneskole, reportasjer, serier og aktiviteter med samme tema og innhold som vi har snakket om på søndagsskolen.

Vi vil bidra til at barn lærer samfunnsansvar

Vi vil bidra til å lære barn at vi er en del av et verdensvidt fellesskap, og skape et engasjement for å hjelpe dem som ikke har det like bra som oss.

Søndagsskolen i Familiekirka vil derfor ha sitt eget fadderbarn gjennom organisasjonen Watoto. På hver samling tas det opp en kollekt for å dekke fadderskapet til dette barnet. Barna vil motta brev, bilder og noen ganger film med hilsninger fra «sitt» barn i en av Watoto sine barnelandsbyer i Uganda.