DENNE UKA

tirsdag

20:00 - Bønnemøte

onsdag

20:00 - Smågruppe for kvinner

søndag

17:00 - Gudstjeneste med nattverd
Taler: Anne-Lene Walseth

NESTE UKE

tirsdag

20:00 - Bønnemøte

onsdag

20:00 - Smågruppe for kvinner

søndag

17:00 - Gudstjeneste
Taler: Eva Breivik

18:30 - Årsmøte