DENNE UKA

tirsdag

20:00 - Bønnemøte

onsdag

20:00 - Smågrupper for menn

søndag

17:00 - Gudstjeneste
Taler: Lovsang:

NESTE UKE

onsdag

20:00 - Smågrupper for kvinner

søndag

17:00 - Gudstjeneste
Taler: Lovsang: Søndagsskole