DENNE UKA

tirsdag

20:00 - Bønnemøte

onsdag

20:00 - Smågruppe for kvinner

søndag

17:00 - Gudstjeneste med nattverd
Taler: Solveig Hosøy

NESTE UKE

onsdag

20:00 - Smågrupper for menn

søndag

12:00 - AGENDA
Menighetens arbeidsmøte med lunch